O PROJEKCIE


II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach

realizuje projekt:  Naucz się i podaj dalej Dofinansowanie projektu z UE: 365 818,68 PLN, 82,52% środki europejskie i 17,48 środki krajowe.

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).


Opis projektu:


Przedsięwzięcie: Naucz się i podaj dalej o numerze o numerze 2023 – 1 – PL01 – KA122 – SCH – 000138415 realizowanego w II Liceum Ogólnokształcący im. Gen. Władysława Andersa w Chojnicach na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.


Cel: kursy i szkolenia zagraniczne kadry edukacji szkolnej
Kwota dofinansowania: 365 818,68 Czas trwania projektu: 31.10.2023 – 29.11.2024 Opis: W ramach projektu 25 nauczycieli wyjedzie na zagraniczne kursy językowe, technologiczne lub metodyczne.

Cele szczegółowe:

1. Rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli

2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim

3. Poznanie najnowszych osiągnięć europejskich w zakresie metodyki nauczania języków obcych


Efekty: Nabyte umiejętności zostaną wdrożone w codzienne lekcje i szkolne inicjatywy. Dzięki wewnątrzszkolnemu doskonaleniu nauczycieli cała kadra dydaktyczna, pedagodzy szkolni oraz doradca zawodowy zdobędą umiejętności wdrażania rozwiązań cyfrowych do swojej pracy. Odpowiednie zastosowanie platform i aplikacji ułatwią współpracę między nauczycielami. Planujemy ponadto wprowadzić innowację pedagogiczną, jaką jest klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego i hiszpańskiego, jak również zwiększyć atrakcyjność lekcji języków obcych. Doskonalenie znajomości języka angielskiego przyczyni się do nabrania pewności siebie przez nauczycieli w komunikowaniu się z ukraińskimi i innymi obcojęzycznymi uczniami . Umożliwi to współpracę w ramach wymiany młodzieży programu Erasmus+, wspierając uczniów i przygotowując odpowiednią dokumentację, wskutek czego zarówno polscy uczniowie, jak i ich zagraniczni koledzy będę mieli możliwość współpracy.

• Ankieta rekrutacja
• Formularz zgłoszeniowy

• Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

• Regulamin rekrutacji kadry pedagogicznej

• Lista rankingowa uczestników zawierająca listę główną i rezerwową

Skip to content