SZEKSPIR W CHOJNICACH- SZEKSPIR W NASZEJ SZKOLE

W poniedziałek, 22 kwietnia, uczniowie klas trzecich w ramach lekcji języka angielskiego wzięli udział  w wykładzie Shakespeare and Royalty prowadzonym przez znawczynię literatury angielskiej panią Sally Miles z Wielkiej Brytanii.  Wykład opierał się na sztuce Makbet, którą pani Sallly Miles omówiła w kontekście historycznym przybliżając okoliczności powstania dramatu , jak również skupiła się na warstwie językowej i znakomitym kunszcie literackim Williama Szekspira. Pełna energii, zaangażowania i pasji  opowieść wzbogacona była o wspólne czytanie wybranych scen Makbeta, co wzbudziło wiele radości wśród uczniów.

Pani Sally Miles odpowiadała też na pytania  przygotowane wcześniej przez uczniów dotyczące twórczości Williama Szekspira, historii Wielkiej Brytanii jak też zwyczajów Brytyjczyków.

Nie mamy wątpliwości, że po takiej lekcji uczniowie chętnie sięgnęli po lekturę dzieł Szekspira jeszcze tego samego dnia