Szkoła

Historia Szkoły

Historia Szkoły Latem 1994 roku rodzice dzieci, które zdały egzaminy wstępne, a z braku miejsc nie dostały się do jedynego chojnickiego liceum, zaczęli energicznie zabiegać o utworzenie dodatkowej klasy pierwszej. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwróciło się z prośbą do Aleksandra Czytaj więcej…

Szkoła

Nasz Patron

Nasz Patron Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 1892 r. w Błoniu w powiecie kutnowskim. Pochodził z rodziny ziemiańskiej wywodzącej swych przodków z Inflant. Jego ojciec Albert był administratorem majątku, a matka Elżbieta z Tauchertów zajmowała się domem. Władysław miał Czytaj więcej…

Rodzice

Wywiadówki

Wywiadówki ZEBRANIA RODZICÓW – „WYWIADÓWKI” 7.09.2021 godz. 16:00/18:30 9.11.2021 godz. 17:00 18.01.2022 godz 17:00 12.04.2022 godz. 17:00 ZEBRANIA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 7.09.2021 godz. 17:30 9.11.2021 godz. 16:00 18.01.2022 godz. 16:00 12.04.2022 godz. 16:00

Uczniowie

Matura 2021

Matura 2021 O egzaminie Komunikat CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki. Materiały Arkusze Podstawa programowa Informatory Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.

Uczniowie

PZO

Przedmiotowe Zasady Oceniania Religia Języki polski Języki Obce Matematyka Biologia Chemia Fizyka Geografia Historia Informatyka Wiedza o Kulturze Wychowanie Fizyczne Podstawy Przedsiębiorczości Informatyka w zastosowaniach Wiedza o Społeczeństwie Wiedza o Społeczeństwie w Praktyce Ekonomia w praktyce Przyroda Historia i Społeczeństwo

Skip to content