NAUKA TO LUDZIE

Ostatnio miałem możliwość wzięcia udziału w projekcie ,,Nauka to ludzie” powstałym z inicjatywy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego GUMed. Program ten ma się przyczynić do upowszechnienia dobrych praktyk w zakresie budowania doskonałości naukowej. Organizatorzy przygotowali różnorodne zajęcia z wielu dziedzin w zakresie biologii i chemii, które odbywały się zazwyczaj co miesiąc w wybranych placówkach GUMed-u. Na prowadzących zajęcia wybrano najbardziej pasjonujące i doświadczone osoby, które były w stanie przekazać uczniom swą miłość do danej dziedziny. Warto tu nadmienić pana dr hab. Sławomira Wójcika, który nakłaniał do wspólnej dyskusji o anatomii oraz przy okazji umiał każdego rozśmieszyć. Także dr Piotr Spychalski wyróżniał się na tle innych prowadzących ze względu na pasję z jaką opowiadał o chirurgii oraz przeróżne anegdoty dotyczące wyzwań w tej dziedzinie np. wstawanie o 3 w nocy, aby pozszywać ofiary nożownika na ulicy Elektryków. Zajęcia poruszały dziedziny bioróżnorodności (nauka o malarii, wykonywanie wymazów krwi oraz obserwacja mikroskopowa wymazów krwi osoby z malarią), genetyki sądowej (tutaj pan profesor opowiadał jak brał udział w rozwiązywaniu sprawy wampira z Świnoujścia oraz opowiadał o pracy genetyka sądowego), entomologii sądowej (nauka o insektach umożliwiających ocenę czasu śmierci ofiary), antropologii sądowej (rozpoznanie złamania kości na wskutek wypadku oraz oszacowanie wieku osoby na podstawie kości), farmacji (umiejętne odczytywanie wszystkich informacji z opakowań leków oraz metody analizy ilościowej i jakościowej substancji chemicznych), onkologii translacyjnej (omówienie jak wygląda taka praca), biotechnologii (omówienie współpracy biotechnologów i klinicystów w walce z nowotworami), inżynierii tkankowej (zajęcia dotyczyły zasad jałowej pracy w laboratorium i hodowle komórkowe, analiz komórek macierzystych tkanki tłuszczowej oraz analiz histochemiczne komórek i tkanek), kardiochirurgii (omówiono nowoczesne metody obrazowania – zajęcia w pracowni mikroskopii konfokalnej oraz program transplantacji serca realizowany w UCK w Gdańsku), chirurgii (zajęcia prowadził wspomniany wyżej dr Piotr Spychalski), neurobiologii oraz anatomii (zajęcia z obu dziedzin były prowadzone przez dr hab. Sławomira Wójcika). Wszystkie zajęcia były prowadzone w przyjemnej i luźnej atmosferze, z pozostałymi uczestnikami grupy świetnie się dogadywałem, a co najważniejsze byłem w stanie zaspokoić swój głód biologicznej wiedzy. Na zajęciach były dyskutowane tak liczne tematy, że nie w sposób zmieścić wszystko w jednym artykule, dlatego najlepiej abyście przekonali się sami jak wyglądają te zajęcia, zapisując się do tego projektu.

Autor: Jakub Andrzejczak kl 3e