SZYMON SIDOR – WSPÓŁTWÓRCA CHATU GPT W II LO

16 maja uczniowie klas matematyczno-fizycznych (choć były też przedstawicielki profilu humanistycznego) mieli przyjemność spotkać się z panem Szymonem Sidorem, programistą pracującym przy tworzeniu sztucznej inteligencji i czatów GPT w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie rozpoczęło się niespodzianką dla naszego gościa – wyświetlony został krótki film (przygotowany przez Maję Drejer), w którym wzięli udział bliscy i przyjaciele pana Szymona. Opowiadali oni o jego dzieciństwie i czasach szkolnych (okazało się, że był dobrym uczniem, choć nieco niesfornym), wspominali anegdoty ze wspólnych spływów kajakowych (wędrował po Chojnicach jedynie w szortach, ponieważ ostatnie suche rzeczy ofiarnie dał koleżance, która z całym bagażem wpadła do rzeki i nie miała nic suchego), mówili o licznych sukcesach naukowych i stosunku do swojej popularności wynikającej z rewolucyjnych dokonań (pozostał sobą, nie gwiazdorzy, wciąż można liczyć na jego pomoc). Film wywołał uśmiech na twarzach wszystkich i był miłą pamiątką dla pana Szymona. W dalszej części spotkania Szymon (nie pozwolił zwracać się do siebie „pan”) odpowiadał na pytania o początki kariery, o drogę przebytą z Chojnic do Kalifornii, wspominał o stażu w Google oraz o późniejszym stopniowym zainteresowaniu sztuczną inteligencją. Wyjaśniał, na czym polega praca nad doskonaleniem działania AI. Najtrudniejsze okazały się pytania o etykę w kontekście wykorzystywania sztucznej inteligencji. Paniom polonistkom Szymon doradzał, w jaki sposób przechytrzyć uczniów próbujących korzystać z Chatu GPT podczas pisania wypracowań. Spora dyskusja wywiązała się także na temat możliwości rozwoju AI, snuto przypuszczenia, że ludzie utracą nad nią kontrolę, że – wyręczani przez nią – stracą sens życia, zastanawiano się, czy w świecie zdominowanym przez AI będą umieli być szczęśliwi?
Wszyscy z dużym zaciekawieniem wysłuchali Szymona, a po spotkaniu spora grupa osób otoczyła go, by jeszcze „na stronie” o coś dopytać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
To spotkanie z pewnością było ciekawym doświadczeniem.
Szczególne podziękowania składamy pani Katarzynie Adriańczyk – bez jej wsparcia nie udałoby się zaprosić do nas Szymona
Karolina Landmesser
Małgorzata Grzempa