SREBRNA SZKOŁA 2024

II LO wśród najlepszych liceów w Polsce!

W XXVI Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2024, II Liceum Ogólnokształcące im. generała Władysława Andersa w Chojnicach ponownie uzyskało tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY”. Tym razem „Dwójka” uplasowała się na miejscu 263. w kraju i na 19. w województwie pomorskim. Ponadto szkoła zajęła 260. miejsce w tegorocznym Rankingu Maturalnym.

Najwyższe do tej pory miejsce w rankingu Perspektyw zajęliśmy w 2006 roku. Szkoła została wtedy sklasyfikowana na 102. pozycji. W poprzednich latach zajmowaliśmy kolejno: 210. miejsce w roku 2021, 251 w roku 2022 oraz 290 w zeszłorocznej edycji.

Już samo miejsce w tym prestiżowym rankingu jest dużym sukcesem. Tym większym, że licea ogólnokształcące są oceniane według aż trzech kryteriów. Kapituła rankingu bierze pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych, zarówno z przedmiotów obowiązkowych (30%), jak

i dodatkowych (45%), oraz sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych (25%). Ranking wskazuje 1000 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce.

Dominika Herbowska-Drejer

Chojnickie licea w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy