WYCIECZKA DO GDAŃSKA

7 listopada odbyła się wycieczka do Gdańska. Uczestniczyli w niej uczniowie klas o profilu biologiczno – polonistycznym i biologiczno – chemicznym. Opiekunami uczniów byli Pani Dorota Fryca – Żuchowska i Pan Wojciech Krajecki. Pierwszym punktem wycieczki były zajęcia edukacyjne w Muzeum Narodowym. Dotyczyły one analizy „Sądu Ostatecznego” – obrazu namalowanego przez Hansa Memlinga, niderlandzkiego malarza wczesnego renesansu. Tryptyk ten należy do najcenniejszych dzieł sztuki sakralnej znajdujących się na terenie Polski. Uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniami zawartymi w przygotowanych przez prowadzącą zajęcia kartach pracy. Pamięć historyczna jest również bardzo ważną częścią edukacji, dlatego plan wycieczki obejmował również zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej. Po obiedzie pojechaliśmy do Opery Bałtyckiej na spektakl operowy „Rigoletto”. Opera ta została skomponowana przez Giuseppe Verdiego i należy do największych arcydzieł włoskiej opery. Wrażliwość do muzyki klasycznej jest cechą, którą warto kształtować wśród młodych ludzi dlatego wyjazdy do opery będą kontynuowane w najbliższych latach.

Opracował: Wojciech Krajecki