III CHOJNICKI TYDZIEŃ DEMOKRACJI

W ramach III Chojnickiego Tygodnia Demokracji klasy humanistyczne II LO (2a i 3a) spotkały się we wtorek z profesorem Uniwersytetu Gdańskiego Arturem Szuttą. Ponieważ tegoroczna edycja ChTD poświęcona jest etyce w polityce i nie tylko, pan profesor mówił o tym, jak działa społeczeństwo, jak filozofowie i socjologowie opisują zachowania ludzkie związane z uczestnictwem w życiu społecznym. Ciekawym wątkiem wykładu był przywołany przez pana profesora podział społeczeństwa na wolkanów (Volcans), chuliganów (hooligans) i hobbitów. Określenia te zostały przejęte z popkultury i oznaczają kolejno: ludzi racjonalnych, logicznych, umiejących powściągnąć emocje; wyznawców konkretnej partii, która jest traktowana jak klub sportowy, gotowych do przemocy wobec ludzi o innych poglądach; zamkniętych na świat, zainteresowanych jedynie własnym domem i ogródkiem. Zaskakujące były badania wskazujące, jak te typy ludzi wpływają na życie społeczno-polityczne. Prof. Szutta zastanawiał się też nad ustrojami trochę innymi niż demokracja, podając interesujące przykłady z Chin. Spotkanie rozbudziło ciekawość, liczymy na kolejne.

Przywiezione przez pana profesora egzemplarze czasopisma „Filozofuj!” już dotarły do biblioteki szkolnej.