„AKTYWNI POMORZANIE – ROZWÓJ DIALOGU MŁODZIEŻY”

W dniu 15.09.2023 r. w godzinach 10.00 – 15.00 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, przy Placu Solidarności 1, w sali audytoryjnej odbyło się szkolenie skierowane do członków i kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. W projekcie wzięły udział Matthes Jagoda, Bamberska Agata, Kroplewska Wiktoria oraz Karnecka Wiktoria. Szkolenie jest organizowane przez Gdańskie Stowarzyszenie Prawników „Progressio” oraz Fundację Samorządność im. L. Bądkowskiego realizującą projekt pn. „Aktywni Pomorzanie – rozwój dialogu młodzieży”, w ramach zadania publicznego zleconego przez Województwo Pomorskie. W ramach projektu, od kwietnia br. w 15 w miastach województwa pomorskiego realizowane są szkolenia, których celem jest rozwój kompetencji osobistych, społecznych i obywatelskich młodzieży; zwiększenie jej aktywności oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji, moderowania i udziału w debatach.

Program szkolenia:

10.00 – 11.15 – moduł KOMUNIKACJA – ja jako komunikat, warsztat z Piotrem Maślakiem, dziennikarzem TokFM

11.30 – 12.30 – moduł PRAWO – poznaj swoje prawo i odpowiedzialność – wykład z prawa dla nastolatków

12.45 – 14.00 – moduł SAMORZĄDNOŚĆ – Jak samemu urządzić szkołę, gminę i Polskę

14.00 – 15.00 – Debata młodych z udziałem samorządowców m.im. Moniki Chabior (wiceprezydent Miasta Gdańska), Leszka Sarnowskiego (starosty sztumskiego), Magdaleny Czarzyńskiej Jachim ( wiceprezydentki Sopotu)

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KOLEJNYM SZKOLENIU!