Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Miło nam poinformować, że zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Wojewoda Pomorski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego i szkoły.

 Na realizację programu II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach otrzyma w 2023 roku dotację w kwocie 12.000,00 zł. Całkowity koszt zadania (z udziałem środków własnych) to kwota 15.000,00 zł. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na:

• zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym, poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych;

• zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej

Kategorie: Aktualności

Skip to content