Blanka Ciborowska – uczennica klasy pierwszej o profilu humanistycznym – pomyślnie przeszła kolejny etap LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i zakwalifikowała się do części ustnej zawodów okręgowych. Podczas zawodów II stopnia zmierzyła się z tematem wymagającym namysłu nad pięknem i zachwytem światem oraz ich funkcją w utworach dawnych i współczesnych. Po napisaniu rozprawki Blanka musiała wykazać się umiejętnością logicznego myślenia przy zastosowaniu wiedzy z zakresu: poprawności językowej, fleksji, słowotwórstwa, frazeologii, relacji znaczeniowych między jednostkami leksykalnymi oraz semantyki, Klemensiewiczowskiej analizy wypowiedzeń złożonych, stylistyki i podstaw wersologii.

Przed Blanką stoi kolejne wyzwanie – już 4 marca będzie musiała obronić swoją pracę z etapu szkolnego oraz odpowiedzieć na pytania członków komisji związane z tematem i zawartością pracy, jej kontekstem oraz z historycznoliterackimi i językowymi zagadnieniami.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Kategorie: Aktualności

Skip to content