Uczniowie klas czwartych wzięli udział w projekcie Przedsiębiorczość, realizowanym w ramach programu Erasmus+. Ekipę z Polski reprezentowali uczniowie naszej szkoły podczas wyjazdu  w terminie 07-15 listopada do Agrigento we Włoszech:

 1. Kornelia Liszka
 2. Julia Kupczyk
 3. Kaja Kowalkowska
 4. Filip Damrat
 5. Krzysztof Żychski
 6. Damian Klonowski

Teraz, gdy projekt dobiega końca, możemy podzielić się wiedzą dotyczącą tego, co tak naprawdę udział w Erasmusie może dać uczniom. Zaletami są przede wszystkim:

 1. Nawiązywanie nowych znajomości –Na wymianach uczniowie przebywają w mniejszych lub większych grupach i dzielą się doświadczeniami z młodzieżą z innych krajów. Później przekłada się to na kontakty w mediach społecznościowych, a także niesie szansę na zawarcie przyjaźni.
 2. Doskonalenie umiejętności językowych – nie ma lepszej okazji do sprawdzenia swojej znajomości języka angielskiego oraz szkolenie go niż używanie w codziennej komunikacji.  Cały projekt jest realizowany w języku angielskim, tak więc uczniowie posługują się nim wykonując wszelkie zadania np. video, plakaty, ankiety.
 3. Rozwój kompetencji miękkich –  Kreatywność, współpraca w grupie, motywacja do działania, umiejętność zarządzania czasem – to tylko niektóre elementy, które rozwijamy w projekcie w sposób bardzo naturalny.
 4. Rozwój osobisty – Dzięki wyjazdom  uczniowie stają się bardziej otwarci, przełamują indywidualne bariery, np. stres w prezentowaniu własnej pracy czy też w posługiwaniu się językiem angielskim. Młodzi ludzie odkrywają także swoje mocne strony, może to być liderowanie w grupie przy wykonywaniu zadania.
 5. Wymiana kulturowa – jest to z pewnością największa wartość dodana projektu. Przez tydzień uczniowie stają się członkami innej rodziny, poznają odmienną kulturę, kuchnię, zwiedzają osobliwe miejsca, często pomijane przez turystów. Wymiana uczy samodzielności i wytrwałości.
Kategorie: Aktualności

Skip to content