Stało się już tradycją, że uczniowie naszej szkoły biorą udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. W tym roku do etapu okręgowego zakwalifikowało się 10 osób, są to: Marta Kostrzewska, Julia Kierska, Agata Szulc, Magda Pupka Lipińska, Zofia Majoch, Martyna Littwin, Anna Wojciechowska, Marta Schada – Borzyszkowska, Oskar Gabrych, Livia Walczak.

Tegoroczni uczestnicy olimpijskich zmagań w swoich pracach snuli rozważania nad średniowieczem, próbując rozstrzygnąć, czy to „wieki ciemne”, czy czas metafizycznej refleksji nad światem i człowiekiem, analizowali nawiązania do twórczości Jana Kochanowskiego w poezji polskiej (od XVI wieku do współczesności), badali problem przerabiania XIX wieku w tekstach kultury współczesnej (transformacje, sequele, powroty serio i buffo, wiek XIX w literaturze i kulturze popularnej), prześledzili obecność dramatów Norwida w teatrze.

Trzystopniowa Olimpiada Polonistyczna już podczas zawodów I stopnia (w trakcie przygotowywania przez uczniów samodzielnych prac na wybrany temat w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu) stwarza jej uczestnikom możliwości poszerzania wiedzy i umiejętności potrzebnych do dalszego rozwoju, daje szansę na dostęp do życia naukowego i elementów kształcenia akademickiego.

Przed naszymi młodymi polonistami kolejny etap, będą musieli zmierzyć się z napisaniem rozprawki problemowej lub interpretacji oraz poprawnie rozwiązać test z nauki o języku.

Trzymamy mocno kciuki, by po części pisemnej w komplecie stanęli przed komisją i mogli wykazać się wiedzą podczas egzaminu ustnego.

Powodzenia!!!

Kategorie: Aktualności

Skip to content