Każdy z uczniów klas trzecich jest zobowiązany dostarczyć tylko i wyłącznie w dniu jutrzejszym stosowne oświadczenie nauczycielowi sprawującemu nadzór nad przebiegiem egzaminu w danej sali. Oświadczenie rodzica\opiekuna prawnego składają tylko i wyłącznie uczniowie niepełnoletni.

W oświadczeniu należy wpisać jako datę okres przeprowadzania próbnego egzaminu maturalnego, czyli 3 – 16.03.2021. Pole godziny należy wykreślić.
Natomiast w polu przedmiot należy wpisać próbny egzamin maturalny.

Oświadczenie należy wypełnić ponownie jeżeli w okresie przeprowadzania próbnego egzaminu maturalnego uczeń miał kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS2 COVID-19.

Kategorie: Aktualności

Skip to content