Szanowni Państwo       
Wobec zaistniałej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej  informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  w czasie zawieszenia w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych  wdrożone zostało nauczanie zdalne.
Prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz informacji przesyłanych za pośrednictwem e-dziennika.

Kategorie: Aktualności

Skip to content