UWAGA RODZICE !

Dotyczy ubezpieczenia NNW Szkolne w roku  bieżącym roku szkolnym 2019-2020.

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że  dotychczasowa ochrona na polisie szkolnej  od wypadków skończyła się 31 sierpnia 2019 roku.

Jednocześnie informujemy, że  Szkoła stoi na stanowisku, że ubezpieczenie dziecka leży w gestii Rodzica/Opiekuna prawnego. Z uwagi na fakt, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są dla Szkoły priorytetem  stąd z korzyścią dla Państwa Placówka otrzymała

specjalny KOD RABATOWY 20213 , który umożliwia zakup ubezpieczenia z 10% rabatem na wszystkie dzieci  na stronie internetowej :

 https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20213   i jednocześnie zapewnia pomoc i wsparcie Lokalnego Opiekuna w sprawie pytań odnośnie zakresu  lub składania roszczeń :

Barbary Polańskiej-Matuszek tel 690 950 555, bmatuszek@bezpieczny.pl

Każdy uczeń w tym tygodniu otrzyma od wychowawcy materiał informacyjny o wariantach ubezpieczenia oraz kod pośrednika do zakupu z rabatem.

 Oferta ta,  przeanalizowana przez Radę Rodziców, uwzględnia potrzeby każdego ucznia (również  uprawiającego sporty wyczynowo np. sztuki , gdzie każdy Rodzic samodzielnie dokonuje wyboru wariantu  ubezpieczenia tj. sumy ubezpieczenia oraz składki dopasowanej do oczekiwań , potrzeb oraz budżetu. Ochrona w polisie indywidualnej startuje od dnia następnego po opłaceniu składki. Większość Placówek oświatowych z Naszego powiatu zaufało tej ofercie ubezpieczeniowej.

Polisę można wystawić z dowolnego urządzenia : smartfon , komputer.  Ochrona na polisie indywidualnej startuje od dnia następnego od opłacenia składki. Pomocny może być specjalny  film instruktażowy, gdzie krok po kroku pokazano sposób zakupu tego ubezpieczenia:

POMOC VIDEO : https://bezpieczny.pl/pomoc-video

Link do zakupu  oferty: https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20213

Link do OWU : https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Link do Tabeli urazów : https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

 https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny

Kategorie: Aktualności

Skip to content