Materiały dotyczące procedur bezpieczeństwa w szkole oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów.

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkolę.

Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkolę.

Vademecum skutecznej profilaktyki.

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Budowanie strategii antykryzysowej na terenie szkoły.

Kategorie: Aktualności

Skip to content