Losy Absolwentów 2018

Chociaż opuścili już mury szkoły, nasi absolwenci są prawdziwą wizytówką II LO. Obecnie studiują na uczelniach wyższych – na uniwersytetach, na uczelniach technicznych, medycznych i ekonomicznych w Polsce i za granicą. Dzięki danym zebranym przez wychowawców udało się zbadać losy 150 absolwentów z rocznika 2018.  Wiemy, że 134 osoby kontynuują naukę. To dane bardzo ważne dla całej społeczności szkolnej – pokazują nam, czy wybrane studia odpowiadają zainteresowaniom naszych absolwentów i czy są adekwatne do profilu klasy, do której uczęszczali w liceum.

UCZELNIE ABSOLWENCI
UNIWERSYTETY 60
UCZELNIE TECHNICZNE 32
UCZELNIE EKONOMICZNE 3
UCZELNIE MEDYCZNE 15
AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 2
UCZELNIE ZAGRANICZNE 3
POZOSTAŁE SZKOŁY WYŻSZE 19

 

Nasi absolwenci uczą się w sumie na ponad 60 różnych kierunkach studiów. W roku akademickim 2018/19 najpopularniejsze były:

Klasa A: Prawo (5 osób) oraz filologia polska (3 osoby) i filologie obce (4 osoby).

Klasa B: Finanse i rachunkowość (7 osób) oraz ekonomia (4osoby).

Klasa C: Informatyka (7 osób), budownictwo (4 osoby), automatyka i robotyka (3 osoby),  finanse i rachunkowość (4 osoby)

Klasa D: Kierunek lekarsko-dentystyczny (3 osoby), kierunek lekarski (3 osoby)

Klasa E:  Fizjoterapia (2 osoby) i pielęgniarstwo (3 osoby), prawo (2 osoby).

            Najpopularniejsze kierunki studiów wśród wszystkich naszych absolwentów to: finanse i rachunkowość (12), prawo (8), informatyka (7), ekonomia (6), fizjoterapia (4), pedagogika (3), psychologia (4), budownictwo (4), medycyna (3), stomatologia (3), automatyka i robotyka (3), dietetyka (3).

            Do najbardziej oryginalnych kierunków studiów w tym roku należą: japonistyka, etnolingwistyka i filologia ugrofińska, a także prawdziwa „perełka” – reżyseria dramatu (gratulacje dla niesamowicie zdolnego Marcela – naszego szkolnego reżysera!).

            Najpopularniejszymi uczelniami były tradycyjnie: Uniwersytet Gdański, na którym studiuje 21 absolwentów rocznika 2018, oraz Politechnika Gdańska (8). Inne lubiane uniwersytety to: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (11), czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (11). Do pozostałych chętnie wybieranych uczelni technicznych zaliczają się: AGH Kraków (7), Politechnika Poznańska (5).

            Tylko 14 osób nie podjęło dalszej nauki – część z nich wyjechała za granicę, inni planują poprawić swój wynik na maturze, aby dostać się na wymarzone studia. Losy 3 absolwentów pozostają nieznane.

            Zebrane informacje mogą stać się skarbnicą pomysłów na przyszłość i motywacją do dalszej intensywnej nauki dla obecnych uczniów naszej szkoły. Dziękujemy zatem wszystkim absolwentom za udzielone informacje!

Dominika Herbowska-Drejer

 

Kategorie: Aktualności

Skip to content