Zajęcia w Stacji Uzdatniania Wody w Funce

13 września 2017r, grupka uczniów z 3a oraz dwaj koledzy z klas drugich wybrali się z panią Elżbietą Kaczmarek do Stacji Uzdatniania Wody w Funce. Po przybyciu na miejsce zostaliśmy przywitani przez prezesa WODOCIĄGÓW , który został naszym przewodnikiem. Najpierw pan prezes pokazał nam komputer, który kontrolował pracę maszyn do poboru i oczyszczania wody. Wodę na potrzeby miasta i okolicy pobiera się z warstw trzeciorzędowych, a uzdatnianie polega jedynie na odżelazianiu i odmanganianiu w procesach reakcji redukcji i utleniania. Zobaczyliśmy m.in. wykres pokazujący zużycie wody przez mieszkańców Chojnic w poszczególne dni tygodnia. Jako ciekawostkę pan przewodnik powiedział nam, że najmniej wody zużywają oni podczas emisji serialu “M jak miłość “. Po teorii przyszedł czas na praktykę. Mieliśmy okazję zobaczyć wnętrze budynku i przyjrzeć się procesowi uzdatniania wody z bliska. Przez całe spotkanie mogliśmy zadawać pytania, na które uzyskaliśmy ciekawe odpowiedzi. 27 września klasa 3A w ramach lekcji przyrody wybrała się do siedziby Wodociągów Chojnice- Stacji Oczyszczania Wstępnego Scieków na ulicy Zielonej . Mieliśmy okazję uczestniczyć w wycieczce po placówce oraz dowiedzieć się jak funkcjonują maszyny, których praca służy nam w życiu codziennym. Pracownik wodociągów, pan Marcin, pokazywał nam kolejno aparatury służące do oczyszczania ścieków oraz dystrybucji wody na teren Chojnic i okolic. Dowiedzieliśmy się, że filtrowanie ścieków nie jest tak prostą pracą jak może się wydawać i składa się z wielu etapów, między innymi przepuszczania zanieczyszczeń przez sita wyłapujące nieczystości, odgazowania i zredukowania wody, co mogliśmy obserwować przechodząc przez kolejne pomieszczenia znajdujące się na terenie budynku. Po zapoznaniu się z nim wyszliśmy na zewnątrz, by zobaczyć pompy i dowiedzieć się co dzieje się z materiałem, który jest produktem ubocznym procesu oczyszczania ścieków, a prawidłowo wykorzystany może być pożyteczny i stanowić źródło energii. Na koniec pracownicy oczyszczalni zabrali grupę do pomieszczenia z komputerami, które służą do kontrolowania wszystkich procesów zachodzących na terenie wodociągów i sterowania nimi, gdzie mogliśmy zapoznać się z rozmieszczeniem pomp w Chojnicach i okolicach.

Kategorie: Aktualności

Skip to content