W końcu mamy finalistkę z geografii!!!

 Weronika Nawrocka z klasy III B została laureatką krajową w kategorii „Licealista” w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta”. Nasza uczennica zajęła II miejsce w Polsce. Co roku klasy metematyczno-geograficzne przystępują do tego konkursu, zawsze uzyskują nagrody książkowe, dyplomy wyróżnienia i uznania.  Ale tym razem udało się i mamy super wynik! Drugi bardzo dobry wynik uzyskał Paweł Klajna też z klasy III B.

`Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie to od wielu lat prowadzi wraz z renomowanymi warszawskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, współpracę merytoryczną w zakresie organizacji konkursów edukacyjnych. Celem konkursu geograficznego „Geo-Planeta” jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz o miejscu i znaczeniu Polski na świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak też terytorialnym).

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Kategorie: AktualnościSukcesy

Skip to content