Olimpiada dla Gimnazjalistów

Zapraszamy do udziału w XVII Powiatowej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych w dniu 20 grudnia 2017r. o godz. 10.00, organizowanej przez II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach.

Ciesząca się dużą popularnością Olimpiada daje możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności językowych, a także jest okazją do spotkania z uczniami naszej szkoły.

Kto może uczestniczyć w Olimpiadzie?

W Powiatowej Olimpiadzie Języka Angielskiego może wziąć udział każdy uczeń szkoły gimnazjalnej, który wykazuje się celującą lub bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (zaleca się przeprowadzenie wewnętrznych testów).

Ilu uczniów może reprezentować jedną szkołę?

Każda szkoła może wytypować co najwyżej sześcioro uczniów.

Jak będzie wyglądała Olimpiada?

Olimpiada zostanie przeprowadzona dwustopniowo. Pierwszy etap to pisemny test (leksyka, gramatyka, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), w wyniku którego sześć osób zakwalifikuje się do etapu drugiego. W tej części uczniowie będą musieli wykazać się umiejętnością prowadzenia rozmowy na tematy ważne dla młodych ludzi, jak np.: plany na przyszłość, koleżeńskość, zainteresowania itp.

Obie części Olimpiady będą skonstruowane na poziomie pre-intermediate z elementami poziomu intermediate. Zwycięzcy Olimpiady otrzymają cenne nagrody.

Co zapewniają organizatorzy?

Organizatorzy zobowiązują się do rzetelnego przeprowadzania egzaminu w obu częściach jak i do oprawy medialnej całej imprezy. Wszyscy uczestnicy będą mogli zwiedzić budynek II Liceum Ogólnokształcącego.

 

Zgłoszenia imienne prosimy przesyłać na adres sebmro@gmail.com lub 2lochojnice@wp.pl do 15.12.2017.

W razi pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 602 187 939

Kategorie: Aktualności

Skip to content