O projekcie


Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Szkoła Przyszłości – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014- 2020.

Projekt obejmuje wsparciem 8 szkół publicznych powiatu chojnickiego (1600 uczniów), prowadzących kształcenie ogólne na poziomie ponadgimnazjalnym. Celem głównym projektu jest poprawienie jakości edukacji w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację podstawy programowej w sposób ciekawy, inspirujący i interdyscyplinarny w formie dodatkowych zajęć.

W ramach projektu „ Szkoła Przyszłości” w naszej szkole od 01.02.2017r. do 31.10.2018r. prowadzone będą atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne i laboratoria:

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • j.angielski,
 • warsztaty dziennikarskie,
 • techniki szybkiego uczenia się,
 • robotyka i programowanie na bazie pracowni,
 • klub gry Cash Flow,
 • Odyseja Umysłu,
 • poradnictwo zawodowe (grupowe i indywidualne)

Wszelkie informacje oraz dokumenty niezbędne do udziału w zajęciach dostępne będą u koordynatora projektu pani Magdaleny Szreder oraz na stronie internetowej w zakładce Szkoła Przyszłości.

Skip to content