Przedmiotowe Zasady Oceniania


Religia

Języki polski

Języki Obce

Matematyka

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

Informatyka

Wiedza o Kulturze

Wychowanie Fizyczne

Podstawy Przedsiębiorczości

Informatyka w zastosowaniach

Wiedza o Społeczeństwie

Wiedza o Społeczeństwie w Praktyce

Ekonomia w praktyce

Przyroda

Historia i Społeczeństwo

Ramowe plany nauczania.

Kategorie: Uczniowie

Skip to content