Projekty

Dokumenty

1.Arkusz Nominacji 2.Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych. 3. Oświadczenie 4. Wniosek o zmianę LCNK 5. Regulamin rekrutacji 6. Lista wymaganych osiągnięć w konkursach i olimpiadach Rekrutacja do projektu Biologia-Chemia-Kompetycje Społeczne

Projekty

Rekrutacja

REKRUTACJA UCZNIÓW Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” w roku szkolnym 2016/2017 Powiat Chojnicki jako partner Samorządu Województwa Pomorskiego będzie realizował projekt pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ukierunkowany jest Czytaj więcej…