Rodzice

Wywiadówki

Wywiadówki ZEBRANIA RODZICÓW – „WYWIADÓWKI” 5.09.2017 godz. 17:00 14.11.2017 godz. 17:00 24.01.2018 godz 17:00 10.04.2018 godz. 17:00 ZEBRANIA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 5.09.2017 godz. 17:45 14.11.2017 godz. 16:00 24.01.2018 godz 16:00 10.04.2018 godz. 16:00

Z Remek, przed
Rodzice

Rada Rodziców

Rada Rodziców Numer konta Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Więcborku O/Chojnice 64 8162 0003 0020 3065 2000 0010 Regulamin Rady Rodziców

Z Remek, przed