Rodzice

Wywiadówki

Wywiadówki ZEBRANIA RODZICÓW – „WYWIADÓWKI” 10.09.2018 godz. 17:00 13.11.2018 godz. 17:00 23.01.2019 godz 17:00 09.04.2019 godz. 17:00 ZEBRANIA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 10.09.2018 godz. 17:45 13.11.2018 godz. 16:00 23.01.2019 godz 16:00 09.04.2019 godz. 16:00

Z admin, przed
Rodzice

Rada Rodziców

Rada Rodziców Numer konta Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Więcborku O/Chojnice 64 8162 0003 0020 3065 2000 0010 Regulamin Rady Rodziców

Z admin, przed