Szkoła

Historia Szkoły

Historia Szkoły Latem 1994 roku rodzice dzieci, które zdały egzaminy wstępne, a z braku miejsc nie dostały się do jedynego chojnickiego liceum, zaczęli energicznie zabiegać o utworzenie dodatkowej klasy pierwszej. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwróciło się z prośbą do Aleksandra Mrówczyńskiego, ówczesnego dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, o przyjęcie jednej klasy Czytaj więcej…

Szkoła

Nasz Patron

Nasz Patron Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 1892 r. w Błoniu w powiecie kutnowskim. Pochodził z rodziny ziemiańskiej wywodzącej swych przodków z Inflant. Jego ojciec Albert był administratorem majątku, a matka Elżbieta z Tauchertów zajmowała się domem. Władysław miał trzech braci: Karola, Jerzego i Tadeusza. Wszyscy czterej wybrali karierę Czytaj więcej…

Rodzice

Wywiadówki

Wywiadówki ZEBRANIA RODZICÓW – „WYWIADÓWKI” 11.09.2019 godz. 17:00 12.11.2019 godz. 17:00 8.01.2020 godz 17:00 07.04.2020 godz. 17:00 ZEBRANIA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 11.09.2019 godz. 18:00 12.11.2019 godz. 16:00 8.01.2020 godz 16:00 07.04.2020 godz. 16:00

Uczniowie

Matura 2020

Matura 2020 O egzaminie Harmonogram matur. Komunikat CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki. Materiały Arkusze Podstawa programowa Informatory Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w II LO.

Uczniowie

PZO

Przedmiotowe Zasady Oceniania Religia Języki Obce Matematyka Biologia Chemia Fizyka Geografia Historia Informatyka Wiedza o Kulturze Wychowanie Fizyczne Podstawy Przedsiębiorczości Informatyka w zastosowaniach Wiedza o Społeczeństwie Wiedza o Społeczeństwie w Praktyce Ekonomia w praktyce Przyroda Historia i Społeczeństwo