Aktualności

Oferta edukacyjna II LO w Chojnicach

Drodzy absolwenci szkół podstawowych!                 Dlaczego warto wybrać II LO? Jesteśmy przyjazną, kameralną, nastawioną na Wasz rozwój szkołą. Od lat utrzymujemy wysoki poziom kształcenia, czego efektem są bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych, a to w połączeniu z sukcesami na olimpiadach przedmiotowych kolejny raz zaowocowało otrzymaniem tytułu „Srebrnej Szkoły” w rankingu Czytaj więcej…

Aktualności

Nominacja Dyrektor IILO Pani Marii Kallas

Niemniejszym pragniemy poinformować o uzyskani nominacji przez Dyrektor IILO Panią Marię Kallas do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna.Kapituła doceniła wkład w życie naszego regionu, przyznając nominację w szczególności za wysoki poziom nauczania w IILO w Chojnicach. Serdecznie zachęcamy do głosowania w plebiscycie.

Aktualności

Oświadczenia ucznia wymagane na potrzeby Próbnego Egzaminu Maturalnego.

Każdy z uczniów klas trzecich jest zobowiązany dostarczyć tylko i wyłącznie w dniu jutrzejszym stosowne oświadczenie nauczycielowi sprawującemu nadzór nad przebiegiem egzaminu w danej sali. Oświadczenie rodzica\opiekuna prawnego składają tylko i wyłącznie uczniowie niepełnoletni. W oświadczeniu należy wpisać jako datę okres przeprowadzania próbnego egzaminu maturalnego, czyli 3 – 16.03.2021. Pole Czytaj więcej…

Skip to content