Informujemy, że komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach od 9:00 do 14:30.

Prosimy aby kandydaci na etapie dostarczania oryginału świadectwa oraz wyniku egzaminów dostarczyli wypełniony kwestionariusz kandydata. Kwestionariusz kandydata należy pobrać poniżej oraz wydrukować.

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

 

Kategorie: Aktualności