Szanowni Państwo,

rozpoczął się proces rekrutacji uczniów do projektu 
„Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”.
Nabór w roku szkolnym 2020/2021 realizowany będzie z grona uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym kształcą się w klasie VI lub VII szkoły podstawowej i są szczególnie uzdolnieni w dziedzinie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 
26 czerwca 2020 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30.

Etapy rekrutacji uczniów planujących wziąć udział w zajęciach pozalekcyjnych w obszarze  matematyki, fizyki lub informatyki:

 • złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia – do 26.06.2020 r. w PPP Chojnice,
 • badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie,
 • test uzdolnień kierunkowych – wrzesień 2020 r..

Etapy rekrutacji uczniów planujących wziąć udział w zajęciach pozalekcyjnych w obszarach: biologia, chemia lub kompetencji społecznych:

 • złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia – do 26.06.2020 r. w PPP Chojnice,,
 • realizacja projektu kwalifikacyjnego, przekazanie rezultatu projektu, – do 04.09.2020 r.
  w PPP Chojnice,
 • prezentacja projektów –  do 30.09.2020r.

W ramach projektu zakwalifikowani do projektu uczniowie będą mogli skorzystać z:

 1. form wsparcia o zasięgu regionalnym:
 • obozy naukowe,
 • konkursy indywidualne i zespołowe,
 • naukowe konferencje uczniowskie,
 • portal edukacyjny,
 • warsztaty specjalistyczne,
 • spotkania i warsztaty autorskie,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • warsztaty rozwijające kreatywność,
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia,
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami),
 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning.
 1. form wsparcia o zasięgu lokalnym:
 2. akademickich form wsparcia:

Poniżej udostępniamy dokumenty aplikacyjne oraz zasady rekrutacji uczniów.

Kategorie: Bez kategorii