Wywiadówki

ZEBRANIA RODZICÓW – „WYWIADÓWKI”

10.09.2018 godz. 17:00

13.11.2018 godz. 17:00

23.01.2019 godz 17:00

09.04.2019 godz. 17:00

ZEBRANIA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

10.09.2018 godz. 17:45

13.11.2018 godz. 16:00

23.01.2019 godz 16:00

09.04.2019 godz. 16:00

Kategorie: Rodzice